Moln används ofta som en metafor för känslor
Varnar, lugnar
…drar vidare, förändras
Färgar allt, men bara för dig.

Hur sanna är känslor?

Joni Mitchell ”Both Sides Now” Album: Clouds (1969)